SECURITY EN DE IT-INFRASTRUCTUUR: ONLOSMAKELIJK MET ELKAAR VERBONDEN

Het IT-landschap verandert voortdurend en is complexer dan ooit. Met verschillende datacenters, cloud-platformen en SaaS-oplossingen is het voor organisaties een uitdaging om mee te bewegen met verandering en 24x7 business-continuïteit te garanderen. De toenemende dreiging van cyberaanvallen maakt de uitdaging alleen maar groter. Daarnaast is de vraag: áls er iets gebeurt, hoe snel is de IT-omgeving dan hersteld? In dit artikel leggen we uit dat een partner met up-to-date kennis van infrastructuur én security uitkomst biedt. 


Een IT-omgeving is sterk verweven met bedrijfsprocessen. Organisaties realiseren zich nu ook op management-niveau dat de gevolgen enorm zijn als ze worden getroffen door cyber-aanvallen, bijvoorbeeld ransomware. Daarnaast wordt vanuit de overheid steeds meer security regelgeving opgelegd. Ook accountants letten bij het opstellen van de jaarrekening meer en meer op de gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit, als een cybersecurity-aanval de IT-omgeving platlegt. De security-strategie moet daarom op orde zijn. 


SECURITY-UITDAGINGEN KUNNEN HET IT-TEAM OVERWELDIGEN

In deze tijd van multi-cloudoplossingen en hybride werken neemt de complexiteit voor IT-afdelingen sterk toe. De bijkomende security-uitdagingen kunnen overweldigend lijken. Toch hoeft dat niet zo te zijn. Door beheer van de infrastructuur neer te leggen bij één partner neemt de druk af, met name als deze partij ook verstand heeft van security.  

Dat is niet zo vreemd, want infrastructuur en security zijn intussen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vandaar dat er ook steeds meer gesproken wordt over zero-trust. Deze beveiligingsmethode is sterk in opkomst en begint bij het veilig verlenen van netwerktoegang. In de basis wordt niets en niemand vertrouwd; er volgt eerst altijd een grondige identiteitscheck.  

Daarnaast is zichtbaarheid een belangrijke factor. Volgens het uitgangspunt ‘wat je niet ziet kun je niet beveiligen’ geven steeds meer tools inzicht over wat er in de IT-omgeving gebeurt. Dat helpt dreigingen voor te zijn. 


VAN REACTIEF NAAR PRO-ACTIEF 

Ontwikkelingen van bedreigingen op securitygebied gaan echter zó snel dat het lastig is om kennis voortdurend op peil te houden. Toch is dat wel nodig, om de risico’s van een aanval te beperken. Een deskundige infrastructuur-partner, voor wie beheer én security core business is, kent de laatste dreigingen en de nieuwste tools. Als het nodig is, kan deze partner ook direct ingrijpen.  

Toch is het voor veel organisaties is het heel lastig om de prioriteiten te bepalen. Daarom is het logisch dat bedrijven een specialistische partij vragen om dat in kaart te brengen en een startpunt te bepalen. Het geeft een goede basis om te bepalen welk securityniveau nagestreefd moet worden, en welke maatregelen nodig zijn om aanvallen effectief af te weren.  

Dat gaat niet altijd over het implementeren van tools en services, maar ook over zaken als awareness voor medewerkers. Voorkomen is immers beter dan genezen.  


VIND DE PRIORITEITEN EN KIES DE BEST PASSENDE ROADMAP

Het precieze plan van aanpak en de prioriteiten verschilt per organisatie. Aan de hand van best practices wordt een roadmap opgesteld, passend bij de aard, omvang en het budget van een organisatie. Een laagdrempelige workshop is vaak de eerste stap, om voor ogen te krijgen wat prioriteit heeft. Maatregelen hoeven niet per se technisch van aard te zijn, bewustwording bij medewerkers is ook een belangrijk aspect. Weten ze welke gevaren er zijn en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan? Als er toch iets gebeurt, wat zijn dan de richtlijnen? Alles moet gericht zijn op risicobeperking en een zo kort mogelijke hersteltijd na een incident.  


SECURITY AS A SERVICE

Het is een trend om IT-diensten af te nemen als managed services. Dat zorgt voor flexibiliteit en neemt de druk bij het interne IT-team weg. Betalen voor gebruik betekent dat kosten voorspelbaar zijn. Maar het belangrijkste voordeel is dat zorgen over de complexiteit van infrastructuur en security worden weggenomen. Er ontstaat ruimte om te focussen op strategie en innovatie. De focus moet intussen verschuiven van managed services naar secure managed services; zonder security hebben managed services geen toekomst.   Benieuwd of jouw security-oplossing voldoende is om de huidige dreigingen te stoppen? Neem contact op voor een Cyber Resilience Assessment