MANAGED SERVICES

VOLLE FOCUS OP ONDERSCHEIDEND VERMOGEN

MANAGED SERVICES

VOLLE FOCUS OP ONDERSCHEIDEND VERMOGEN


Digitalisering is voor veel organisaties het toverwoord in hun streven om ook in de toekomst businessdoelen te halen. Volgens Gartner is meer dan de helft van alle business leiders hier druk mee bezig. Het merendeel betrekt een Managed Service Provider bij digitale innovatie.


DIENSTVERLENERS KIJKEN VERDER DAN DE DIGITALE INFRASTRUCTUUR

Gartner ziet de rol van deze dienstverleners de laatste tijd sterk veranderen. Ze zijn niet meer bezig met puntoplossingen maar meer met koppelingen en integraties.

Het traditionele model is allang niet meer houdbaar en gaat steeds verder op zijn kop: Dienstverleners gaan met hun klanten op zoek naar services die het mogelijk maken om sneller op verandering in te spelen, innovatiever te zijn en op een secure manier bedrijfsdoelstellingen te halen. Er is een term voor deze nieuwe benadering die waarde voor gebruikers vooropzet: Digital Business Infrastructure Operations (DBIO).


STEEDS MEER BEHOEFTE AAN GEMAK

DBIO staat in feite voor een mix van technologieën. Dienstverleners leveren die aan organisaties die daardoor in staat zijn hun business beter aan te passen aan de wensen en verwachtingen van de doelgroep. Deze ontwikkeling past in de toegenomen behoefte aan gemak. Onder consumenten heeft 78 procent een abonnement op een dienst als Spotify, Netflix of Microsoft Office, bij bedrijven is het niet veel anders.


Een andere aanjager voor gebruik van diensten is dat IT-capaciteit schaars is. Lang niet iedereen heeft de kennis en kunde in huis om de juiste mix samen te stellen. Vervolgens is het veilig en als geheel laten samenwerken van die onderdelen een pittige uitdaging. Daarnaast kan een dienstverlener helpen bij de adoptie van best practices uit de markt.


AVIT PAST DIENSTEN AAN

Ondanks de opkomst van DBIO zijn diensten vaak in hoge mate gestandaardiseerd. Daarmee gaan ze voorbij aan de verschillen tussen organisaties. Avit past diensten wel aan op specifieke behoeften en ambities. We spelen daar proactief op in met een eigen R&D team, dat met klanten op zoek gaat naar wat voor hen de beste oplossing is.

Avit is van oudsher een systeemintegrator, die goed is in het slaan van een brug tussen IT infrastructuur en de business. Door functionaliteiten toe te voegen en koppelingen te leggen ontstaat meerwaarde, toegespitst op bedrijfsspecifieke uitdagingen.


Een succesvol voorbeeld is HaCS (Hosted Avit Collaboration Service). Een clouddienst die optimale bereikbaarheid garandeert, door integratie van vaste en mobiele telefonie en video. Via een selfservice-portaal (gekoppeld aan HR-software) is het mogelijk snel wijzigingen door te voeren. Een andere innovatieve oplossing is de virtuele, persoonlijke wachtkamer. Die is gebaseerd op collaboration-platform WebeX en maakt zorg op afstand efficiënter en laagdrempeliger.