Avit verkrijgt ISAE 3402 type 2 verklaring

De kwaliteit en betrouwbaarheid van de managed services van Avit zijn bevestigd door het verkrijgen van de ISAE 3402 type 2 verklaring. Steeds meer organisaties kiezen ervoor om (delen van) de IT-infrastructuur uit te besteden. Avit heeft een solide portfolio opgebouwd voor dit doel. Om het vertrouwen van klanten te verzekeren in het vermogen om de IT-omgeving te beheren, heeft Avit onlangs een ISAE 3402 type 2 verklaring behaald over het jaar 2023. In deze blog lees je wat ISAE 3402 inhoudt en waarom het belangrijk is om te voldoen aan deze standaard.


Wat is ISAE 3402?

De ISAE 3402 is een auditstandaard voor het rapporteren over uitbestede processen. ISAE staat voor International Standard for Assurance Engagements. Het toont aan dat een bedrijf controle heeft over zijn diensten aan toezichthouders en ketenpartners. Initieel voor financiële betrouwbaarheid, nu ook voor algemene betrouwbaarheid, continuïteit en informatiebeveiliging van diensten. Alle accountants erkennen en gebruiken ISAE 3402.


Waarom is ISAE 3402 van belang?

Organisaties besteden steeds meer activiteiten uit aan serviceorganisaties zoals Avit, die nu niet alleen ondersteunende, maar ook cruciale IT-processen en IT-infrastructuur overnemen. Een verstoring kan dan een belangrijke invloed hebben op de continuïteit van de organisatie die uitbesteedt. Daarom zoekt een uitbestedende organisatie (gebruikersorganisatie) zekerheid, met name op gebieden als risicomanagement, cyber security en privacy. ISAE 3402-verklaringen bieden een geruststellende zekerheid aan klanten van Avit over de kwaliteit en betrouwbaarheid van de uitbestede IT-diensten.


Verklaring zonder onthoudingen

Avit heeft recentelijk auditors ontvangen van een onpartijdige auditor die de Avit organisatie en haar managed services hebben onderzocht in het kader van een ISAE 3402 audit. Dit onderzoek richt zich op de consistentie van Avit’s managed diensten in termen van opzet, bestaan en werking. Werking betekent dat kan worden aangetoond dat elke zaak op dezelfde manier wordt afgehandeld als auditors een steekproef nemen. Twan van Ravestein, Information Security Officer bij Avit, legt uit: "Dit is een grondig en uitgebreid onderzoek. Het resultaat is een verklaring zonder onthoudingen, waar we trots op kunnen zijn."


Niet één meetmoment maar voor een lange periode

Avit behaalde het ISAE 3402 type 1 certificaat op 31 juli 2023, wat gericht is op één meetmoment. Met de recente aanvulling van ISAE 3402 type 2 op 18 januari 2024 heeft Avit over een langere periode van zes maanden aangetoond aan de voorwaarden te voldoen. ISAE is vooral belangrijk voor klanten in de financiële sector en de overheid, die te maken hebben met wet- en regelgeving die vereist dat ze afspraken met externe dienstverleners borgen. "Deze verklaring is onmisbaar voor accountants die jaarrekeningen beoordelen van klanten die inderdaad IT-services hebben uitbesteed. En in aanbestedingen wordt ISAE 3402 type 2 steeds vaker een harde eis om aan te mogen bieden.", aldus Twan van Ravestein. "We zijn trots dat we deze belangrijke verklaring hebben verdiend en dat we binnen een half jaar tijd hebben kunnen laten zien dat we bij Avit ook echt doen wat we beloven."