AVIT INTRODUCEERT

NETWORK ASSET COMPLIANCE CENTER (NACC)

Nieuwegein, 14 maart 2019 – Avit introduceert het Network Asset Compliance Center (NACC), een zelf ontwikkelde software-oplossing die real-time inzicht geeft in welke Cisco-netwerkcomponenten in gebruik zijn, op welke plek de apparatuur staat, wat de software- en securitystatus ervan is en of er contractueel nog support wordt verleend. NACC verzamelt deze gegevens met behulp van een in het netwerk opgenomen ‘collector’. Deze data worden vervolgens geanalyseerd en door Avit aangevuld, onder meer met informatie over supportcontracten en securityrisico’s.


De informatie die NACC verzamelt geeft het inzicht om te kunnen bepalen wanneer welke apparatuur vervangen moet worden (life cycle management én toekomstvast budgetteren), welke beheeractiviteiten nodig zijn - zoals doorvoeren van software-updates - en of er securityrisico’s zijn die weggenomen moeten worden. Met deze informatie is ook een solide netwerkbeleid op te stellen én te controleren of dat beleid ook daadwerkelijk gevolgd wordt - ofwel: compliant is.


Ronald Kraanen, algemeen directeur van Avit: “Vrijwel iedere organisatie is afhankelijk van de continuïteit van het netwerk; verstoringen of uitval zijn niet acceptabel. Voor het goed laten functioneren van het netwerk is echter diepgaand inzicht nodig. We realiseerden ons dat het bijzonder arbeidsintensief en duur is om alle informatie die hiervoor beschikbaar en benodigd is te analyseren en hierop gericht actie te ondernemen. Er zijn daarom maar heel weinig bedrijven die hier actief mee bezig zijn. Maar zonder die informatie kunnen er allerlei onverwachte problemen optreden en kunnen er securityrisico’s zijn zonder dat iemand zich dat bewust is. Het grote gevaar is dat allerlei ongeplande, tijdrovende en dure herstelactiviteiten het gevolg zijn. Dát voorkomen was voor ons de reden om NACC te ontwikkelen, zodat een IT-organisatie veel betere garanties kan bieden voor de netwerkbeschikbaarheid en dus voor continuïteit van de business.”


NACC maakt alles inzichtelijk via een online portal. Met deze informatie is het mogelijk een beleid voor groepen assets te formuleren, direct gerichte acties te ondernemen en bewuste keuzes te maken. Bijvoorbeeld het plannen van werkzaamheden, onderbouwing van de juiste investeringen om het netwerk optimaal op de organisatiebehoeften af te stemmen.


HET NETWORK ASSET COMPLIANCE CENTER SAMENGEVAT:

  • Asset management - laat zien wat er precies in huis is aan netwerkcomponenten en hoe het gesteld is met de actieve supportcontracten
  • Life cycle management - toont waar netwerkcomponenten zich bevinden in hun technische levenscyclus
  • Software release management - ondersteunt bij het bepalen van een uniforme software release voor identieke netwerkapparaten
  • Security advisory management - geeft een overzicht van eventuele securityrisico’s
  • Maakt efficiëntere inzet mogelijk van resources ten behoeve van het netwerkbeheer


Op dit moment wordt het Network Asset Compliance Center onder andere succesvol ingezet binnen de lokale en regionale overheden, door ondernemingen in de handel en industrie, meerdere onderwijsinstellingen en door bedrijven die actief zijn in de zakelijke dienstverlening.

DEEL CONTENT

WIL JE MEER WETEN OVER NACC? DOWNLOAD HET WHITEPAPER.