Avit behaalt CO2-prestatieladder trede 4 certificaat

Om een stap te zetten in het kader van duurzaamheid is Avit per januari 2024 CO2-Prestatieladder trede 4 gecertificeerd. De prestatieladder, een instrument voor duurzaamheid, wordt beheerd door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie. Vanaf niveau 4 wordt er ook werk gemaakt van het positief beïnvloeden van de CO2 uitstoot binnen de keten en sector. 


De CO2-Prestatieladder speelt een essentiële rol in verschillende sectoren en strekt zich uit over de gehele keten. Recente certificering van trede 4 bij Avit, niet alleen in Nederland maar ook in België, toont een groeiende bewustwording van haar impact op duurzaamheid.


Het certificatieniveau van de ladder, waar trede 4 van de 5 treden is behaald, biedt ook voordelen voor (potentiële) klanten en de samenleving als geheel. Voor (potentiële) klanten is het een essentiële factor geworden bij tenders en aanbestedingen, waarbij niveau 3 als minimale vereiste geldt. Daarnaast zijn organisaties binnen het publieke segment erg vooruitstrevend en nemen zij maatregelen die de gehele keten beïnvloeden, zoals het opleggen van duurzaamheidseisen aan partijen waar zij mee samenwerken. Al met al speelt de CO2-Prestatieladder een cruciale rol in het bevorderen van duurzaamheid en stimuleert het een ketenbrede bewustwording die nodig is voor een meer verantwoordelijke en milieuvriendelijke toekomst.

 

Avit's CO2-doelstellingen

Avit ambieert elk jaar de gemiddelde uitstoot per werknemer met 2,5 procent te verlagen, ten opzichte van referentiejaar 2017. Lees meer over dit initiatief in onze one-pager.Stichting Positieve Impact

Ter ondersteuning van onze inspanningen zijn wij aangesloten bij het keteninitiatief Stichting Positieve Impact. Daarmee voegen wij ons bij een groep bedrijven die serieus werkt aan CO2-reductie, duurzaamheid en het creëren van positieve impact. Via de initiatieven van deze stichting zullen wij ons blijvend laten inspireren en informeren.