ONS HART VOOR DUURZAAMHEID

EN CIRCULARITEIT

Nederland is op weg om een CO2-vrij land te worden in 2050.

Wanneer we allemaal iets extra’s doen, is het mogelijk om uitstoot te verminderen en te leven

in een wereld waarin afval niet bestaat: een betere wereld voor alle volgende generaties!

Door samen verantwoorde keuzes te maken op IT-gebied, dragen we hier aan bij. 

DIT IS ONZE BIJDRAGE


Als apparaten aan het einde van hun levensduur zijn, geven wij ze een tweede leven. Als dat niet mogelijk is, voert een gecertificeerde verwerker onderdelen milieuvriendelijk af.


Bij de inzet van nieuwe apparatuur letten we op zuinigheid. Ook digitale werkplekken en kwalitatief goede systemen voor videocalls helpen stroom te besparen op kantoor. We willen dat onze medewerkers bovendien minder in de file staan.DIT DOEN WE ZELF


Avit ambieert elk jaar de gemiddelde uitstoot per werknemer met 2,5 procent te verlagen, ten opzichte van referentiejaar 2017. De reductiedoelstelling betreft scope 1, 2 en 3 (business travel). Onze mensen vliegen minder en steeds meer collega’s rijden hybride of volledig elektrisch.


Bij ons nieuwe kantoor in Vianen gebruiken we zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en een warmteterugwinsysteem. Verder doen we aan afvalscheiding, vermindering van papierverbruik, en gaat het licht uit op plekken waar niemand is. We gebruiken lokaal opgewekte, groene energie en doen mee aan groene initiatieven als World Cleanup Day.

TOEKOMSTBESTENDIG ONDERNEMEN


In de komende jaren zullen we ons werkterrein op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG) verder uitbreiden en verder verankeren. Lees onze manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en initiatieven voor het jaar 2022 in onderstaand rapport.

CO2-PRESTATIELADDERDe CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Om een stap te zetten in het kader van onze duurzaamheidsstrategie heeft Avit zich gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder trede 4.

DIT DOEN WIJ


WORLD CLEANUP DAY


We gebruiken lokaal opgewekte, groene energie en doen mee aan groene initiatieven als World Cleanup Day.

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY SPECIALIZED

Avit heeft als eerste Cisco-partner, binnen de Benelux & Nordics, de Cisco Environmental Sustainability Specialization behaald.


Op 12 april lanceerde Cisco zijn Environmental Sustainability Specialization, een nieuwe bedrijfsspecialisatie die beschikbaar is voor alle Cisco-partners. Voortbouwend op de toezegging van Cisco-CEO Chuck Robbins om 100 procent van de hardwareproducten aan het einde van het gebruik terug te geven aan Cisco, stimuleert deze nieuwe specialisatie partners om Cisco's duurzaamheidsbelofte te ondersteunen en deel te nemen aan Cisco's wereldwijde initiatief om op verantwoorde wijze hergebruik of recycling van afgeschreven producten.


Avit sluit zich aan bij de inzet van Cisco om van een lineaire economie, waar producten worden gebruikt en vervolgens worden weggegooid, over te gaan naar een circulaire economie die beter gebruik maakt van onze beperkte natuurlijke hulpbronnen.


We willen onze duurzaamheidsstrategie voortzetten en uitbreiden bovenop onze ISO14001-certificering en processen. Zo werken we samen aan een betere wereld en duurzame groei.

MENSELIJKE

KANT


Bij Avit denken we ook aan de menselijke kant door sociale duurzaamheid in de praktijk te brengen. Dat doen we onder meer door starters en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven om aan de slag te gaan. Hierin hebben we het PSO-keurmerk behaald en blijven we stappen zetten in inclusief werkgeverschap.


Ook zorgen we dat onze mensen mentaal en fysiek fit zijn en een leven lang leren. Zo werken we samen aan een betere wereld en een duurzame groei.