Slimme wedstrijdregistratietool voor Sportvisserij Nederland


Van goede, doordachte softwareoplossingen wordt elke branche beter. Dat geldt ook voor de sportvisserij in Nederland. Ifective ontwikkelde een wedstrijdregistratietool die de omslachtige handmatige wedstrijdregistratie heeft geautomatiseerd. Dat werkt aanzienlijk makkelijker en efficiënter. De tool zorgt voor een enorme tijdsbesparing in het administratieproces van Sportvisserij Nederland. Piëtte van Hoorn, projectleider Sportvisserij Nederland: “Ifective heeft ons administratieproces voor wedstrijden geautomatiseerd waardoor we veel efficiënter kunnen werken én de foutmarge verkleinen.”

Efficiënte tool op basis van verschillende eisen

Sportvisserij Nederland organiseert de formele competities en is verantwoordelijk voor de wedstrijdloting en -registratie. Voorheen gebeurde dat handmatig op papier en werden de gegevens in Excel ingevoerd. Deze werkwijze kende behoorlijke beperkingen, was omslachtig, foutgevoelig en kostte bovendien onnodig veel tijd. Sportvisserij vroeg Ifective een tool te ontwikkelen met als criteria: efficiënter en sneller kunnen werken, overzicht van de wedstrijdadministratie houden en de foutmarge in wedstrijdloting- en uitslagen beperken.


Een tijdwinst van 15 dagen per competitie

In de nieuwe wedstrijdregistratietool van Ifective is de hele wedstrijdadministratie in één programma ondergebracht. Voor de koppeling van de ledeninformatie aan de wedstrijdinformatie is een koppeling gemaakt met AFAS, het programma waarin de ledenadministratie is verwerkt. De tool zorgt voor een eerlijke loting en met het algoritme aan de achterkant van het systeem verloopt het lotingsproces conform de wedstrijdreglementen en staat iedere visser op de juiste plek. Het gebruik van de tool levert een tijdwinst van maar liefst 15 dagen per competitie op!


Overal online te benaderen

De wedstrijdregistratietool is gebouwd op basis van Microsoft Azure. De tool is overal online te benaderen en responsive, dus te gebruiken op zowel computer, tablet als mobiel. Handig voor registratie aan de waterkant of voor het ter plaatse controleren en invoeren van gegevens..

Functionaliteiten van de tool: