WAARBORG KWALITEIT:

VERZEKER VEILIGE (ONLINE) ZORGVERLENING

WAARBORG KWALITEIT:

VERZEKER VEILIGE (ONLINE) ZORGVERLENING


De huidige omstandigheden omtrent de coronacrisis hebben ervoor gezorgd dat de druk op de zorgsector enorm is toegenomen. Zorginstellingen en verpleeghuizen zijn op slot gegaan; bezoek wordt zo veel mogelijk beperkt. Daarnaast kijken zorgorganisaties naar mogelijkheden om digitale zorg te verlenen en uit te breiden. De digitale transformatie binnen deze sector verkeert daardoor in een stroomversnelling, waarbij efficiëntie en veiligheid van patiëntgegevens niet uit het oog verloren mogen worden.


De transformatie naar digitale zorg bevat veel verschillende onderdelen. Online afspraken, vergaderen en bellen met video en het eenvoudig delen van medische dossiers zijn slechts enkele use cases van digitale zorg. Al deze technieken zijn erop gericht om zorgmedewerkers te ontzorgen, hen efficiënter te laten werken en het ook voor de patiënt zo prettig en eenvoudig mogelijk te maken.

Een mooi voorbeeld van de toepassing van digitale samenwerking is bij het multidisciplinair overleg (MDO). Tijdens dit overleg bespreken artsen van verschillende ziekenhuizen patiëntdossiers en raadplegen zij elkaar over diagnoses en verder te ondernemen stappen. Omdat dit nationaal en internationaal ziekenhuisoverstijgend gebeurt, biedt videoconferencing hier uitkomst.


ONLINE SAMENWERKING BELANGRIJKER DAN OOIT

Om de overstap te maken naar online samenwerken zijn veilige, snelle en schaalbare oplossingen momenteel essentieel voor de zorg. Bovendien moet in deze tijd fysiek contact tussen collega’s zoveel mogelijk worden beperkt; sessies tussen verschillende afdelingen en artsen moeten zo min mogelijk fysiek plaatsvinden. Oplossingen om snel en eenvoudig samen te werken ongeacht de locatie of het gebruikte device, zijn dus belangrijker dan ooit.


MEER DAN COLLEGA'S ONDERLING

Naast use cases omtrent de samenwerking tussen collega’s en zorgverleners onderling, liggen er ook digitaliseringskansen met betrekking tot patiëntcontact. Een mooi voorbeeld is het video consult, oftewel: een consult op afstand met gebruik van video. Normaal gesproken blijft alles wat besproken wordt tijdens een consult binnen de vier muren van de spreekkamer.

Om privacy te waarborgen, gelden identieke regels bij een digitaal consult. Informatie, zoals persoonsgegevens en ziekteklachten, mag niet lekken. Het videoconsult moet daarom eenvoudig en veilig gekoppeld worden aan het patiëntportaal. Daarnaast is het van belang dat het behandelen van een zorgvraag effectief verloopt, dus moet er bij een verwijzing een eenvoudige digitale route af te leggen zijn.


Met een videobeltool kan er in het videoconsult bijvoorbeeld een pre-check plaatsvinden of automatisch doorgeschakeld worden naar de polikliniek of helpdesk. Ook kan het in een sommige van deze tools zo geregeld worden dat wanneer een videoconsult uitloopt, de volgende afspraak van de zorgverlener tijdelijk in een virtuele wachtruimte wordt geplaatst.


VEILIGHEID VAN GEGEVENS

Omdat het gaat om patiëntgegevens, is het cruciaal om de veiligheid van data te waarborgen. De zorgsector heeft regelmatig te maken met hacking, malware en phishing. Het is zelfs zo dat de meeste meldingen van datalekken afkomstig zijn uit de zorg. Bij de keuze voor tools voor online samenwerking en digitaal patiëntcontact, moet daarom security hoog op de eisenlijst staan.

Wat betreft collaboration is bijvoorbeeld Cisco Webex een veilige oplossing die in de zorg kan worden gebruikt. Het heeft een ingebouwde security-tooling, waardoor een optimale beveiliging is gegarandeerd. End-to-end-security, een centrale beveiligingsfunctie voor Cisco Webex Teams, biedt een extra beschermingslaag die verder gaat dan de standaard cloudbeveiliging.

Dat de digitalisering op dit moment in rap tempo plaatsvindt in de zorgsector, betekent niet dat er overhaaste keuzes gemaakt moeten worden. Het is van belang dat er zorgvuldig wordt nagedacht over de selectie van de juiste tools. Toekomstbestendigheid is van groot belang, want IT zal – zoals in iedere sector – een alsmaar groter wordende rol spelen.


HOE KAN AVIT GROUP HELPEN?

In een zeer kort tijdsbestek zijn artsen, specialisten en zorgmedewerkers genoodzaakt om een nieuwe manier van werken te adopteren. Er is derhalve hoge adoptiesnelheid gewenst, waarbij ook de juiste professionele en kwalitatieve oplossing geselecteerd moet worden. Aan de voorkant begrijpt iedereen de zorg, maar om het echt te begrijpen gaat het om de inhoud. Om zorgmedewerkers nog beter en zo veel mogelijk te ontlasten is deze turbulente periode, zetten wij onze hoogwaardig gekwalificeerde collaboration specialisten in. Dat doen wij op de volgende manier:

  • Beschikbaar stellen van uiterst veilige oplossingen
  • Solidariteit tussen partijen staat voorop
  • Oplossingsgerichtheid
  • Adoptie begeleiding


Of het nu gaat om de behoefte aan een online omgeving voor het uitwisselen van patiëntgegevens, of het geven van een video consult: wij stellen al deze oplossingen direct ter beschikking, welke logischerwijs samen met u functioneel afgestemd moet worden. Al onze oplossingen zijn voorzien van ingebouwde security tooling zodat de veiligheid optimaal is.

Samen met onze specialisten werken we in een dagdeel diverse use cases uit waarbij u op basis van uw prioriteit beslist welke use case voorrang krijgt.


Wij gaan graag verder dan het slechts aanbieden van een zogenaamde gratis dienst. Daarom dragen onze specialisten er zorg voor dat alles op de gewenste, kwalitatieve manier wordt ingericht, inclusief begeleiding en adoptie naar de medewerkers toe.


We helpen het zorgpersoneel graag op weg en leggen uit hoe alle software werkt, net zo lang tot iedereen het begrijpt en alles naar tevredenheid in bedrijf is gesteld; daar kunt u van ons op aan. Evert Smit, Sector Unit Manager Healthcare Avit, 06 53501382.


Bron: ICT & Health, blog Evert Smit Sector Unit Manager Healthcare Avit