HOE JE HET ONDERWIJS KLAARSTOOMT

VOOR EEN HYBRIDE TOEKOMST

HOE JE HET ONDERWIJS KLAARSTOOM

VOOR EEN HYBRIDE TOEKOMST


Het onderwijsveld heeft er alles aan gedaan om studenten en docenten op efficiënte wijze met elkaar te laten samenwerken. Dit ging gepaard met de versnelde introductie van nieuwe vormen van onderwijs en met innovatieve oplossingen. Dit willen zij uiteraard continueren, ook nu het fysieke onderwijs langzaam terugkomt. De vraag is hoe instellingen het beste van twee werelden kunnen realiseren en een hybride omgeving kunnen ontwikkelen. Het fundament daarvoor is een flexibele en toch robuuste en goed beveiligde IT-infrastructuur.


Adviesbureau Turner deed eerder dit jaar onderzoek onder 1.500 studenten en medewerkers van drie hogescholen en drie universiteiten. Volledig online onderwijs was lange tijd noodzakelijk, maar is verre van ideaal. Het onderwijs gaat daarom op zoek naar een mix tussen digitaal en fysiek. Consultancy.nl publiceert uit het onderzoeksrapport, waaruit blijkt dat zowel studenten als docenten vele kansen zien in ‘blended onderwijs’. Denk aan meer mogelijkheden om maatwerk te bieden, laagdrempeliger contact met docenten, meer internationaal onderwijs, nieuwe onderwijsvormen, extra flexibiliteit en meer efficiëntie. Dit zijn exact de elementen die studenten aanspreken en die de student experience een impuls geven. Door dit te realiseren met een flexibele IT-infrastructuur kun je je als onderwijsinstelling onderscheiden.


ONLINE EN FUSIEK ONDERWIJS COMBINEREN

Studenten geven aan niet meer terug te willen naar volledig klassikaal of fysiek onderwijs. Wanneer zij op de campus komen, dan is dat niet noodzakelijkerwijs in grote klaslokalen of collegezalen. Denk bijvoorbeeld ook aan het inrichten van flexibele plekken waar studenten gericht en groepsgewijs kunnen samenwerken. Dit heeft wel grote gevolgen voor de wensen en eisen voor de IT-ondersteuning. Docenten bevestigen op hun beurt dat online onderwijs nieuwe mogelijkheden biedt. Maar dan willen zij wel de juiste technologische ondersteuning, ook en vooral wanneer zij thuiswerken. Het komt erop neer dat instellingen ervoor moeten zorgen dat de IT-omgeving zo flexibel is dat zij:

  • Een zekere vorm van onderwijs op maat kunnen aanbieden.
  • Docenten in staat stellen op laagdrempelige en efficiënte wijze online en fysiek onderwijs te combineren.
  • Administratieve processen kunnen stroomlijnen om de efficiency te verbeteren.


MEERWAARDE CREËREN MET SAMENWERKING

Het faciliteren van veilig online samenwerking is een belangrijke pijler in de blended learning omgeving. Om van samenwerken op afstand een succes te maken is het noodzakelijk dat de juiste tooling aanwezig is én in de processen wordt geïmplementeerd. Een op zichzelf staande oplossing voor videoconferencing en chats is bijvoorbeeld niet voldoende. Door de juiste integratie en koppelingen met online leeromgevingen, Learning Management Systemen en Student Informatie Systemen wordt de echte meerwaarde gecreëerd. Een greep uit de voordelen:

  • Door integratie van een omgeving voor online samenwerking met het CRM-systeem heeft de medewerker studentgegevens binnen handbereik.
  • Administratieve lasten worden verlicht, door de omvangrijke in- en uitstroom in het onderwijs te managen vanuit een platform voor samenwerking. Zowel leerling als medewerker werkt in dezelfde omgeving.


CLOUD EN SAAS-APPLICATIES

Het optimaliseren van samenwerking op afstand dient te worden ondersteund door een netwerk- en Cloud-omgeving die innovaties mogelijk maken. Juist omdat velen op afstand werken en onderwijs genieten, zien we een enorme toename in de vraag naar Cloud en SaaS-applicaties. Met Cloud en SaaS-oplossingen kun je immers snel opschalen en je betaalt voor wat je afneemt; wel zo flexibel. Wat je niet moet vergeten is dat je de IT-omgeving geschikt maakt voor Cloud en SaaS en beveiligde en hoogwaardige verbindingen realiseert. Zo leg je de basis voor het verder uitrollen van Cloud en SaaS-oplossingen.


FLEXIBEL, WENDBAAR EN SECURE

Het netwerk groeit uit tot de spil in de technologische infrastructuur bij onderwijsinstellingen. Het is het netwerk dat innovatie mogelijk maakt, dat toegang geeft tot informatie voor alle betrokkenen en dat samenwerking faciliteert. Idealiter groeit en ontwikkelt het netwerk intuïtief mee met de wensen en eisen van de organisatie. Als het gaat om performance, om capaciteit, om beheergemak en om security. Kortom, het netwerk moet geen beperking vormen die de strategische doelen van een onderwijsinstelling in de weg staat. Dit bereik je met Software Defined Networking (SDN). Met SDN beheer je het netwerk als één geheel en niet apparaat-per-apparaat, het heeft overzicht en biedt inzicht. Het gaat uit van een intelligent platform dat taken automatiseert, beleid en functionaliteit naar techniek vertaalt en informatie verzamelt en consolideert. Dat is exact wat het onderwijs nodig heeft: flexibiliteit om online samenwerking in te richten, wendbaarheid om innovatie te realiseren en tegelijkertijd een optimaal beveiligde infrastructuur zodat kwaadwillenden buiten de deur blijven.


Blog: Marcel Martens, Sector Unit Manager Educatie, Avit.