CO2 PRESTATIELADDER

Om een stap te zetten in het kader van onze duurzaamheidsstrategie heeft Avit zich gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder trede 4. De prestatieladder wordt beheerd door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie. Vanaf niveau 4 is er ook aandacht voor CO2 uitstoot binnen de keten en sector.


AVIT'S CO2-DOELSTELLINGEN


Avit ambieert elk jaar de gemiddelde uitstoot per werknemer met 2,5 procent te verlagen, ten opzichte van referentiejaar 2017. Lees meer over dit initiatief in onze one-pager.

STICHTING POSITIEVE IMPACT


Ter ondersteuning van onze inspanningen zijn wij aangesloten bij het keteninitiatief Stichting Positieve Impact. Daarmee voegen wij ons bij een groep bedrijven die serieus werkt aan CO2-reductie, duurzaamheid en het creëren van positieve impact. Via de initiatieven van deze stichting zullen wij ons blijvend laten inspireren en informeren.